CA

Museu

Atenció!

La seu del Museu Marítim de Mallorca - Ses Voltes (Palma) romandrà tancada temporalment. Ens podeu continuar visitant al Museu de la Mar del Port de Sóller.

A casa nostra, som qui som gràcies a la mar.

Com a comunitat, i com a illa, ens cal conèixer quina ha estat, i quina és, la nostra relació amb la mar per explicar-nos com a territori, ja que sense entendre aquest vincle no podem enfrontar ni els reptes del present ni albirar els del futur. La tasca és urgent: primer,  perquè en els últims 40 anys ha desaparegut una part important del patrimoni marítim i segon, perquè la nostra identitat s’erosiona amb cada bot, llaüt, art menor o saber de mestre artesà que es perd.

És per això que, al mes de desembre del 2017, es va crear el Museu Marítim de Mallorca, una entitat que té com a objectius investigar, conservar, recuperar, difondre i comunicar el patrimoni marítim i portuari de Mallorca, contribuint al coneixement del medi marítim de les Balears.

Només amb un treball rigorós i des d’una institució que garanteixi una continuïtat i una ruta de treball entendrem el vast i heterogeni bagatge cultural que ens caracteritza com a comunitat marítima i el  podrem conservar i transmetre’n els valors a les generacions futures.

Una travessia multitudinària

El Museu Marítim de Mallorca neix gràcies a la força i l’empenta de moltes persones i entitats com l’Associació dels Amics del Museu Marítim, que, des de la desaparició del Museo Marítimo de Baleares (1951-1972), mai s’han donat per vençudes i han lluitat per a què la nostra terra tengui un centre que es responsabilitzi del patrimoni marítim.

El nostre museu és part avui del Consorci del Museu Marítim de Mallorca, format pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. En un futur , està previst que altres entitats en participin i facin més rica i diversa la institució.

Un bot, un llaüt, una balandre són, i naveguen per la mar, gràcies a totes les peces que formen part de la seva estructura, ja que l’equilibren, en són part de la seva identitat; sense una no té raó de ser l’altra –qualsevol mestre d’aixa mallorquí ho sap–. El Museu Marítim de Mallorca no s’entén sense la implicació de la societat (els veïns i les veïnes) que l’acull; sense ser concebut com un espai de diàleg radical; sense ser un agent viu i dinàmic per al sector marítim i per a Mallorca.

Us convidam a pujar a bord d’aquesta aventura. Bon vent i bona proa!

En una barca pensada per un mestre d’aixa, les tatxes de coure aguanten les peces; aporten la fortalesa i són el sostén necessari i fonamental de l’embarcació per tal que l’estructura funcioni de forma orgànica, equilibrada, en comunió amb el seu medi. Així, el Museu Marítim de Mallorca té, des del seu naixement, una sèrie de valors molt clars que han de ser les seves senyes d’identitat.

Ha de ser un museu viu, dinàmic i acollidor: neix com un espai de creació i de generació de continguts i ha de ser bressol de diferents manifestacions culturals produïdes pel mateix museu o en col·laboració amb altres agents.

Ha de ser interactiu i col·laboratiu: és un agent que provoca el diàleg, ja que ha d’interaccionar amb els diferents entorns que l’envolten.

Ha d’estar obert a l’experimentació i la reflexió: és laboratori d'experimentació i motor de canvi, referent per a la creació, l'emprenedoria, l'educació i el desenvolupament de dinàmiques comunicatives que contribueixin a obrir col·leccions i propostes del museu a l'enriquiment social i econòmic de la nostra illa.

Ha d’incorporar la perspectiva de gènere per tal de despatriarcalitzar el relat de la mar. La mar és una suma de valors en què la cura, la cooperació, la solidaritat i el treball en equip estan al centre. Aquests valors, explicats amb perspectiva de gènere, ens poden fer pensar en com ens relacionam a la vorera (a la terra) per tal de començar a integrar a les nostres vides, i a les nostres maneres de fer, els valors de la mar.

Ha de ser i ha de fomentar la sostenibilitat com a manera de ser i estar a la vida.

 

 

El Museu Marítim de Mallorca va començar a caminar l’any 1951. Aquestes primeres passes es feren a l’edifici del Consolat de Mar de Palma, amb el nom de Museo Marítimo de Baleares. S’hi exposaren uns primers elements patrimonials, procedents de diferents col·leccions, públiques i privades.

L’any 1972 l’edifici es va reformar i el museu va paralitzar l’activitat de forma temporal. L’Estat espanyol es trobava en un moment de canvis i aquella aturada temporal s’ha allargat fins al 2018.

Al llarg d’aquests anys, la societat mallorquina i els diferents agents que la conformen  han mantingut una flama plena d’esperança que ha fet que el Museu Marítim, ara de Mallorca, torni a navegar.

Cal destacar la il·lusió i la fermesa d’un nombre infinit de persones. Algunes no podran veure el nou museu, però sense elles no haguérem arribat fins avui.

Sense elles aquest somni no hauria estat possible.

 

Vídeos

Museu de la Mar, Port de Sóller
Decàleg de Bones Pràctiques entorn de la Mar
El Museu Marítim hissa veles i comença a navegar

Xarxes de museus

Documents relacionats