CA

Eixos de treball

La proposta del Museu Marítim de Mallorca es configura com un ens viu i dinàmic que ha d’abraçar i mostrar les diferents manifestacions marítimes que es produeixen, i s’han produït, a la nostra illa en diferents moments i territoris de la mateixa. És per això que la nostra proposta s’estructura entorn a una sèrie d’eixos de treball que ens permeten apropar-nos a la mar com un espai transversal, tant de reflexió com a d’acció. La nostra intenció, a través d’aquests eixos de treballs, és generar un discurs que ens ajudi a entendre com som com a societat i com ens relacionam amb la mar, tant des de l’actualitat com des de l’arribada de les primeres poblacions marineres, fa gairebé 4.500 anys.

Així la nostra proposta és treballar a partir de 4 eixos, que ens han d’ajudar a centrar els debats entorn al patrimoni, i com aquest pot obrir diàlegs contemporanis amb temes que ens interpel·len com a ciutadania i que passen per de-construir com habitam i com volem habitar el nostre territori.

A través d’aquesta proposta, el museu es converteix en un espai de generació de consciència a l’entorn dels reptes  d’una societat que viu i conviu amb la mar; és també un espai de referència per a les diferents comunitats que treballen en relació amb ella, i genera un discurs que acosta la mar a la població.

Els eixos de treball són:

La Biodiversitat: El Museu Marítim de Mallorca ha de ser un espai de treball entorn a la conservació i protecció de la biodiversitat. És per això que desenvoluparem la següent línia de treball: la biodiversitat impactada dins i fora de l’aigua.

El Patrimoni Subaquàtic: El Museu Marítim de Mallorca ha de ser un espai on es mostrin i s’interpretin les cosmovisions del nord, del sud, de l’est i de l’oest, que han conformat i continuen construint la nostra societat,  molts cops naufragada.

El Patrimoni marítim flotant i terrestre: El Museu Marítim de Mallorca té com a objectiu valoritzar i acostar el patrimoni marítim a la població i que aquest patrimoni ens ajudi a entendre la nostra singularitat en un marc global. És per això que el museu centra la recerca en l’evolució de la nàutica, les arts i els oficis i la cultura marinera, així com també en els valors que ens aporta aquest patrimoni. A més, el museu té com a eix de treball visibilitzar la intrínseca relació entre mar i terra a través de fars, talaies, escars, i la interpretació que hem fet d’aquesta relació a través d’obra cartogràfica i pictòrica. El full de ruta del museu inclou el treball a l’entorn del paisatge construït al llarg del temps.