Projecte Museu Marítim Mallorca, Port de Palma

Els museus del s. XXI han de ser llocs de trobada i intercanvi ciutadà, on el coneixement generat sigui capaç d'aportar eines i apoderament social, generant un espai democratitzador.

El present projecte recull aquest esperit, on el Museu Marítim de Mallorca sobrepassa l'edifici, sent un espai integrat i obert a la ciutadania de Palma, de la resta de la illa de Mallorca i del conjunt de les Balears. Deixa de ser una obra faraònica, per a ser una obra ajustada al port i a la ciutat, integrant tradició i modernitat, on la sostenibilitat, l'accessibilitat i el coneixement són eixos de treball cap a un futur que es construeix des del present de manera diversa. Un edifici que recull les necessitats d'un museu perquè aquest esdevingui un espai de recerca i conservació del patrimoni, alhora que un lloc de divulgació d'aquest i de mediació entre aquest i el visitant sigui local o forà, esdevenint un lloc de trobada universal.

En ell es barreja la tradició dels Mestres d'Aixa, el coneixement acumulat en les diferents col·leccions vinculades al patrimoni material, el patrimoni immaterial i la memòria oral com a font de coneixement i experiència acumulada, diversa i rica, per a generacions futures. Part d'aquest saber es converteix en patrimoni viu, donat, on la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Palma i la Llotja, són integrats en el museu, no com a elements decoratius d'aquest, sinó com agents actius d'ell.

Es presenta una oportunitat única per a posicionar el Port de Palma en el món transformant la indústria nàutica en indústria cultural, de la mà de la mar, de la tradició, del coneixement i de la biodiversitat. S'obre el port a la ciutadania i al món a través de la cultura i el coneixement, on el públic ja no és merament espectador, sinó que és actor, coproductor d'activitats possibles en diferents espais del museu com la biblioteca, l'auditori, els espais educatius i les àrees de creació.

El present projecte fa que Mallorca faci un pas definitiu en el fet de transitar cap a un món millor i sostenible, on els objectius del mil·lenni es materialitzen de la mà de la cultura i la reflexió sobre el món que ens envolta, les seves problemàtiques i les seves oportunitats. Tots ells acollits des d'un museu marítim transversal.

La Mar és la meva Terra i el Museu Marítim de Mallorca és una oportunitat de canvi i transformació.


Informació relacionada

  • Plan Museístico Museo Marítimo de Mallorca

    Visita